GJB Computers

Algemene voorwaarden

Download in PDF formaat

1. Betalingen

1.1 Verkoop aan kassa

Betalingen dienen altijd contant of via PIN te worden betaald. Goederen afhalen zonder directe betaling is niet mogelijk. Tot de betaling geschiedt, blijven de goederen eigendom van GJB Computers & Repair Center.

1.2 Facturen

Deze dienen altijd contant, elektronisch of via PIN te worden betaald. Tot de betaling geschiedt, blijven de goederen eigendom van GJB Computers & Repair Center. Bij betaling later dan de vervaldag is een interest verschuldigd van 8% maandelijks en bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100, - EURO. Indien geen vervaldatum vermeld is dan is de vervaldag 14 werkdagen na factuurdatum.

2. Bestellingen

Bij bestellingen van producten die we niet op voorraad hebben vragen wij een voorschot van 25% op het aankoopbedrag inclusief BTW. Dit om te vermijden dat bestelde goederen nooit afgehaald worden, waardoor wij een verlies lijden. Voorschotten dienen altijd contant of via PIN te worden betaald. Wordt een bestelling geannuleerd en wij met het product blijven zitten, dient de klant 25% op het aankoopbedrag inclusief BTW te voldoen aan ons. Indien wij merken dat bestelde goederen onleverbaar zijn, behouden wij ons het recht voor om de bestelling te annuleren. Eventueel gegeven voorschotten worden dan teruggegeven.

3. Garantievoorwaarden en ruilingen

3.1 Bij de aanschaf van losse onderdelen

Indien u onder garantie een defect bemerkt aan 1 of meerdere onderdelen, dient u deze onderdelen langs te brengen samen met de originele verpakking en kassabon of factuur.
We behouden ons in alle gevallen het recht de onderdelen eerst te onderzoeken alvorens om te ruilen. Indien mogelijk en voorradig, doen wij de onmiddellijke omruil van de goederen. Als dit laatste onmogelijk blijkt, stellen wij een reparatiebon op waarna wij deze goederen naar onze leverancier sturen voor omruil/reparatie. Moet een product opgestuurd worden voor reparatie dan dient de aankoopwaarde hoger te zijn dan de verzendkosten. U wordt dan verwittigd wanneer deze omruil plaats heeft gevonden en de goederen opnieuw afgehaald kunnen worden.
In onduidelijke gevallen doen wij geen uitspraak over het al dan niet onder garantie zijn van defecte producten en laten onze leverancier hierover beslissen. Garantie beperkt zich steeds tot het normaal gebruik van de onderdelen en vervalt bij fysieke schade, slecht/abnormaal gebruik, gebruik in vochtige of stoffige omgevingen. In géén geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel dataverlies. Wij raden u dan ook aan om regelmatig een back-up te maken van uw systeem.

3.2 Bij de aanschaf van een volledig systeem door uzelf geassembleerd en geïnstalleerd

Idem als bij 3.1. De garantie beperkt zich tot de normale garantie op de onderdelen en niet op de installatie. Onderzoekskosten zullen gevraagd worden, indien wij het probleem in het systeem moeten detecteren en/of demonteren en herassembleren. U koos er immers voor om het systeem zelf te monteren. Defecten veroorzaakt door een montagefout vallen niet onder garantie.

3.3 Bij de aanschaf van een volledig systeem door ons geassembleerd

In dit geval omvat de garantie niet alleen hetgeen in 3.1 omschreven is, maar ook het detecteren van het defect, alsook het eventueel demonteren en herassembleren. Op de hardware zelf wordt 1 jaar garantie gegeven waarvan eerst geconstateerd moet worden of het onder garantie valt. Bijkomende vergoedingen worden slechts gevraagd indien het defect door uzelf veroorzaakt werd en dus de defecte goederen niet onder garantie vallen.

3.4 Bij de aanschaf van een volledig systeem door ons geassembleerd en geïnstalleerd

Idem als bij 3.3. Met als opmerking dat de garantie zich steeds beperkt tot de hardware. Software garantie is niet van toepassing. In géén geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel dataverlies. Wij raden u dan ook aan om regelmatig een backup te maken van uw systeem

3.5 Ruilingen

Indien onverhoopt het product niet aan de verwachte eisen voldoet, kan u dit, mits aanwezigheid van de originele kassabon of factuur, omruilen binnen veertien dagen. U kunt dan kiezen voor omruil naar hetzelfde product toe of een tegoedbon ter waarde van het aangekochte product. Het product dient zich wel in de oorspronkelijk verkochte staat te bevinden.
Bij ons gekochte gebruikte artikelen hebben echter alleen 8 dagen omruil garantie.

Ruilingen zullen geweigerd worden indien:
 - Het software betreft.
 - De verpakking geopend/beschadigd/incompleet is.
 - De omruilperiode verlopen is.
 - Er geen kassabon getoond kan worden.
 - Het een speciale bestelling betreft.

4. Reparatie- en inbouwvoorwaarden

Indien u ons een pc ter reparatie, of voor inbouw van onderdelen, aanbiedt, krijgt u een reparatiebon mee. Dit geldt als bewijs dat u de pc bij ons binnen hebt gebracht voor onderhoud. Onze onderzoekskosten, welke altijd 25,- EURO bedragen, gelden voor elke reparatie tenzij het een garantie betreft. Indien een software herinstallatie vereist is vragen we u ons al de te installeren software bij te leveren, inclusief besturingssysteem. Bij instelling van e-mail accounts en/of inbelverbindingen moeten de nodige gegevens ook bij ons bekend zijn. Tevens hebben we ook eventuele wachtwoorden nodig om toegang tot het systeem te verkrijgen en de nodige testen uit te voeren. Deze persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt afgesproken wat er aan het systeem gedaan dient te worden en wat niet. Indien ondanks onze uiterste zorg 1 of meerdere onderdelen het begeven, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het is immers meer dan waarschijnlijk dat deze onderdelen het bij u thuis ook zouden begeven hebben. Als er onverwacht extra kosten opduiken tijdens het herstelproces, brengen wij u hiervan op de hoogte. In géén geval zijn wij verantwoordelijk voor dataverlies.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Meppel onder nummer 04077507 en worden u op eerste verzoek gratis toegezonden.